حالشو ببرین!!!

"خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا"

 

دلت که گرفت، دیگر منت زمین را نکش
راه آسمان باز است، پر بکش
او همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را میخواند ؟
اگر هیچکس نیست، خدا که هست...
.
.
اون لبخندی که برای پنهان کردن دردت میزنی،
لبخند خداست به بنده اش
اون لبخندی هم که پشتش خدا باشه،
تمام مشکلاتو حل میکنه..
.

 

 

 


 

می دانم هر از گاهی دلت تنگ می شود. همان دل های بزرگی که جای من در آن است، آن قدر تنگ می شود کهحتی یادت می رود من آنجایم.
دلتنگی هایت را از خودت بپرس و نگران هیچ چیز نباش!
هنوز من هستم.
هنوز خدایت همان خداست!.
.
تمام خوبی ها را برایت آرزو می کنم، نه خوشی ها را
زیرا خوشی آن است که تو می خواهی
و خوبی آن است که خدا برای تو می خواهد...

 

 

 

خدا تلفن ندارد، اما من با او صحبت میکنم
فیسبوک ندارد، اما من دوست او هستم
توییتر ندارد، اما من او را دنبال میکنم...
.
.
با خدا دعوا کردم با هم قهر کردیم فکر کردم دیگه دوستم نداره
رفتم تو رختخواب چند قطره اشک ریختم و خوابم برد
صبح که بیدار شدم مامانم گفت نمیدونی از دیشب تا صبح چه بارونی میومد...

 

 

 

/ 7 نظر / 30 بازدید
m

ادما قدر اونی رو که دارند نمی دونند...

m

ادما قدر اونی رو که دارند نمی دونند...

روزالی پیرسون

میلیون ها درخت در جهان به طور اتفاقی توسط موش ها و سنجاب هایی کاشته شدند که دانه هایی را مدفون کردند و سپس جای مخفی آن را فراموش کردند خوبی کن و فراموش کن روزی رشد خواهد کرد

روزالی پیرسون

دلت را بتکان … اشتباهاتت را وقتی افتاد روی زمین … بگذار همان جا بماند … فقط از لا به لای اشتباه هایت ، یک تجربه را بیرون بکش … قاب کن و بزن به دیوار دلت … اشتباه کردن اشتباه نیست … در اشتباه ماندن اشتباه است ![گل]

سپیدبانو

محبت مثل سکه ای است که اگه افتاد تو قلک دلت دیگه در نمیاد اگه بخوای درش بیاری باید دلت رو بشکنی .

سپیدبانو

اشتباه کردن،اشتباه نیست!در اشتباه ماندن،اشتباه است!