همین نزدیکی ها

 

همین نزدیکی ها کودکی در خاک دست وپا میزند...

میگویند مادرش معتاد است...

پدرش هم هر از گاهی سری به حوالی خاطراتشان میزند...!!!

بیچاره پسرک...

نه محبت مادر را لمس میکند نه نوازش پدر را...

از صبح تا شب کارش خاک بازیست...

کمی آنسوتر مادرش مشغول مصرف مواد...

ذهنم درگیر شد یک آن...

این پسربچه غذایی برای خوردن دارد...؟؟؟؟؟؟

آیا جز این لباس های کثیف و پاره لباس دیگری هم در خانه دارد...؟؟؟؟

آیا کسی هست که با تنهایی هایش هم کلام شود...؟؟؟؟

به چشم هایم نگاه معصومانه ای انداخت پسرک...

به معنای واقعی " درد میکشید "...

یک سوال...

این پسرک آینده ای هم دارد آیا؟؟؟؟؟؟؟

/ 3 نظر / 25 بازدید
روزالی پیرسون

آدم وقتی چینین بچه هایی رو می بینه به نابرابری دنیا بیشتر پی می بره...[دلشکسته]

روزالی پیرسون

گفت: خیلی میترســم! گفتم: چـرا ؟ گفت: چون از ته دل خوشحالم… این جور خوشحالی ترســناک است … پرسیدم: آخر چــرا؟ و او جواب داد: وقتی آدم این جور خوشحال باشد سرنوشت آماده است چیزی را از آدم بگیــرد! [بادبادک باز – خالد حسینی][گل][گل]

محمد

یکی بی خانمان و آن یکی سلطان یک شهر است/ هزاران درد بی درمان شده ایجاد " یا مهدی" . . . . . . ممنون خوب بود